×

Skicka ett meddelande till Almax och vi återkommer så snart som möjligt.

Råd om vinschar

(0)

Vinsch är ett mångsidigt användbart verktyg för att dra eller lyfta last. De kan användas överallt där lasten måste förflyttas vertikalt eller horisontellt. Det finns manuella, elektriska och hydrauliska vinschar för små och stora draglaster.

Vad är en vinsch och vad behövs den till?

En vinsch är en mekanisk komponent som omvandlar en rak rörelse till en roterande rörelse. Med hjälp av en vinschvajer kan man dra eller lyfta en last. Vajern - en stålvajer eller en höghållfast syntetiskt lina lindas upp på vinschens roterande cylindriska trumma. Kraften för trumman kan genereras på olika sätt, manuellt, elektriskt eller hydrauliskt. Alla dragvinschar använder lämplig drivning. Vinschar används nästan alltid när vikter inte längre kan lyftas eller dras av mänsklig styrka. De används ofta som utrustning för bärgningsfordon.

 

Olika typer av vinschar

Det finns tre olika vinschtyper:

Med manuell vinsch används muskelkraft för att med en vev rulla vajern av och på trumman. På en elvinsch drivs trumman av en elmotor.
De hydrauliska vinscharna drivs av en hydraulisk motor, d.v.s. en oljemotor. För att generera de ibland höga dragkrafterna på den roterande trumman har alla vinschar olika typer av växel. Växeln drivs av motsvarande kraftkälla. Nedan beskrivs vinschar lämpliga för att dra laster.

Handvinshar

Manuella handvinschar har fördelelen att de inte kräver ström eller oljetryck. Som energikälla används muskelkraft, som lindar vajern på trumman och därmed flytta lasten.

Elektriska vinschar

Elektriska vinschar drivs av en elmotor. Den nödvändiga strömmen 12 V eller 24 V levereras av ett batteri, vanligtvis fordonsbatteriet. Upp till 6,8 ton dragkraft kan uppnås med en elvinsch. Elektriska vinschar monteras utan problem på många olika fordon. De är kraftfulla, mycket pålitliga och mekaniskt mycket väl lämpade för att användas flera gånger om dagen.

Hydrauliska vinschar

Hydrauliska vinscher kräver anslutning till ett hydraulsystem för att fungera. Hydraulsystemet behöver generera ett oljetryck på 60-280 bar, beroende på vinschen. Hydrauliska vinschar är särskilt robusta och hållbara samt ger en konstant hastighet på vajern vid användning. Kontinuerlig använding är inga problem för dessa vinschar. Deras styrka ligger framför allt i de stora dragkrafterna. Dragkraft upp till 50 ton kan uppnås.

 

Användningsområden och egenskaper för en vinsch

Vinscharna bör vara optimalt anpassade för det avsedda användningsområdet. Innan man köper den behöver man klargöra för vilken typ av verksamhet man planerar att använda sin vinsch, och vilken maximal dragkraft den måste ha. Är fordonet lämpligt för montering av den valda vinschen eller måste den modifieras? Nedan hottar du olika användningsområden där olika typer av dragvinschar ofta används.

Vinschar för bl.a. räddningstjänsten

Brandkåren måste ofta utföra olika typer av räddningsinsatser. Det är ofta tunga lastare eller svåra förhållanden. Räddningstjänstens fordon arbetar med kraftfulla hydrauliska vinschar (även kallat maskinell draganordning). De används för bärgning eller tekniskt bistånd.

Vinschar för bärgning och haveri

Bärgningsbilar använder både elektriska och hydrauliska vinschar. De används bl.a. för att dra upp fordon på flak, eller dra upp olycksfordon från diken. De bärgningsvinschar som används är dragvinschar, elektriska eller hydrauliska. Bärgningsfordon måste ha kraftfulla vinschar. Detta beror framförallt på att kraschade lastbilar endast kan hanteras av hydrauliska vinschar med hög dragkapacitet. Friktionen som uppstår vid bärgning av en personbil som varit med om en kraftfull olycka kan också kräva stor dragkraft.

Vinschar för skogsbruk

I skogsbruk är vinschar vanligt förekommande. Skogsarbetet för vinscharna innebär huvudsakligen att dra träd från skogen till vägarna. En del använder skogsvinschar som är löstagbara. Vinschen ansluts till traktorn genom att ansluta till kraftuttaget eller hydraulsystemet. En vinsch som ska användas i skogen bör kunna ta en vajer av längre längd, i stål eller syntet. Beroende på skogsmaskinens vikt och utrustning är det möjligt att dra en last på 2-6 ton.

Vinschar för offroad, terrängfordon

Elvinschar dominerar bland offroad-fordon, då de inte kräver något extra hydraulsystem. Vinsch för terrängfordon monteras i fronten på fordonet, så fordonet kan dra sig framåt när motorkraften inte räcker till. Dragkraften hos en vinsch som används i terräng bör var 1,5 till 2,2 gånger större än vikten på fordonet.

 

Korrekt montering och användning av en vinsch

När en vinsch monteras och ansluts i ett fordon måste man vara uppmärksam på olika tekniska detaljer för säker drift. Monteringsplatsen måste tåla vinschens dragkraft. Observera den tekniska data som tillhandahålls från fordonstillverkaren. Elektriska vinschar kräver relativt stort kabeltvärsnitt. Använd endast kablar med tillräckligt stort tvärsnitt och som inte understiger specifikationerna i monteringsanvisningarna. En huvudströmbrytare (batteriavstängningsbrytare) kan användas för att omedelbart stänga strömförsörjningen till vinschen vid problem eller fara. Den säkerställer även att kablarna är strömlösa under färd, när vinschen inte används. För hydrauliska vinschar måste fordonets hydraulsystem kunna leverera det oljetryck som krävs, samt tillräcklig mängd olja. Av säkerhetsskäl är det obligatoriskt med en nödstoppsbrytare för att koppla bort vinschen från oljeflödet.

 

Korrekt underhåll och skötsel av vinschar och dess tillbehör

Elvinschar och hydraulvinschar är normalt mekaniskt robosta arbetsredskap som endast kräver lite skötsel och underhåll. Observera anvisningarna i manualen som medföljer. Stålvajern bör regelbundet fettas in och kontrolleras för att se om den är hel. Oavsett om det är stålvajer eller nylonvajer så är det slitdelar som bör kontrolleras före varje användning.

 

Tillbehör vinschar

Det finns många användbara tillbehör. Med en radiostyrning underlättas arbetet väsentligt. Fjärrkontrollen gör det möjligt att styra arbetet mer exakt. Ett annat användbart hjälpmedel är kastblock. Dessa gör det möjligt att få en bättre dragvinkel och undvika ogynnsamma dragvinklar, eller för att öka dragkraften. Vajerfönster rekommenderas för att minska skador på vajern om de skulle rullas snett upp på trumman. Tryckrulle hjälper till att rulla upp vajern rent på trumman och bidrar till en längre livslängd för vinschvajern.

 

Dessa artiklar kan vara av intresse för dig:

 

 

 
 

Har nu frågor?

Kontaktperson hos Almax:

Johan Ericsson

+46 (0)31-761 67 30

 

Andra ämnen som kan intressera dig:

Fahrzeuge bergen

Fahrzeuge verladen

Seilwinden

 
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.
exkl. moms + frakt

 

Alla priser i kr exkl. moms och frakt. Gäller så länge lagret räcker. Vi reserverar oss för eventella fel eller produktändringar. Produkten kan avvika från bilden. Vänligen observera kampanjernas giltighetstid (se kampanj)! Våra ordinariepriser avser de för närvarande gällande listpriserna.