×

Skicka ett meddelande till Almax och vi återkommer så snart som möjligt.

e-Mobility

Nytt mobilitetskoncept,
nya utmaningar!

Utmaningen: nya drivsystem kräver ett annat sätt att arbete med och på fordonen. Olika fordonstyper har dessutom olika nivå av faror.
 
I grund och botten är ett fungerande elsystem ofarligt. Det är däremot inte möjligt att veta om ett system fungerar korrekt eller eventuellt är skadat. Därför är det grundläggande skyddet för medarbetaren alltid av största vikt. Det är också viktigt att alltid använda korrekt varningsmärkning på fordonen.

 

Skillnaden mellan olika elbilar: personbil, transportbil och lastbil!

Personbilar är i regel HV-säkra

Transportbilar och lastbilar är vanligen inte HV-säkra

 

Vad betyder högvolt(HV)-säker?

HV-säker betyder att fordonet har tekniska lösningar skyddar vid kontakt och som skyddar mot ljusbågar.
Detta uppnås i synnerhet genom:

 

- Säker teknisk avstängning av HV-systemet
- Automatisk urladdning av lagrad energi innan det når spänningsförande delar
- Kabelanslutning över ljusbågesäkrade kontakter, ej skruvkontakt
- Säker avstängning av HV-systemet genom att avlägsna högvoltssystemets systemsskydd

Fordon med högvoltssystem är i regel säkra, så i händelse av stopp kan man anta att det inte finns någon risk från fordonets elektriska komponenter. Därför bör väghjälp vanligtvis inte utgöra någon risk. Detta gäller dock bara så länge ett fel kan åtgärdas utan att göra ingrepp i högvoltssystemet och att det inte föreligger några skador från en olycka. Det föreligger också en ökad risk vid bärgning från vatten och snö. En elektrisk stöt eller ljusbåge utgör potentiell fara. De flesta bilar har inbyggda skyddsåtgärder mot detta. Det är emellertid ännu inte genomförts fullt ut i alla fordon, speciellt inte i kommersiella fordon.

 
 

Beakta gällande säkerhetsföreskrifter!

 

- Slå av strömmen
- Säkra så att strömmen inte kan slås på igen
- Kontrollera om det finns spänning
- Jordning och kortslutning
- Täck eller blockera spänningsförande delar

 

De första tre säkerhetsföreskrifterna skall alltid efterföljas. Om fjärde eller femte föreskriften skall efterföljas från fall till fall.

 

Passande utrustning för arbete på el-/hybridfordon

Oavsett om arbetet sker utomhus eller i verkstad, hittar du rätt  produkt för varje insats och varje insatsplats här. Varje enskilt område har sina egna utmaningar. Våra kunder hanterar som regel alla dessa områden, avseende personbilar och kommerciella fordon. Vi har därför inkluderat ett stort urval av produkter i vårt sortiment.

 

Personlig skyddsutrustning kan minska eller eliminera effekten av fara för människa. Följande skyddsprodukter är ett urval. Vi erbjuder artiklar för olika riskkategorier. Val av produkt bör göras tillsammans med en specialist på skyddsutrustning, med avseende på användningsområdet. Grundprincipen är att ett komplett skydd från topp till tå är att rekommendera.

 

Personlig skyddsutrustning

Ansikts- och ögonskydd

Skyddskläder

Skyddshandskar

 

Användning av lämpliga verktyg, markeringar och varningsmärken vid arbete och service av elfordon och hybridfordon höjer säkerheten avsevärt. Särskilt vid arbete på högvoltssystem.

 

Märkning och säkring av fordon

Avspärrning av arbetsplats

Isoleringsmaterial

 
 

Isolerad räddningsstång

Isolerad räddningsstång för att rädda människor från riskzonen vid elolyckor. För användning inomhus och utomhus. Använd ej vid nederbörd. Den isolerade räddningsstången är tillverkad av glasfiber/polyesterharts och har ett skydd för att hindra att brukarens hand glider. Den fast monterade räddningskroken är lämplig för att rädda personer som väger upp till 150 kg.
 

Frågor? Vi hjälper dig gärna!

Vi är din kompetenta partner med passande produkter för bärgning, transport och bilverkstad när det gäller el-/hybridfordon.

Rekommenderade produkter

 
 
 
Fler teman som kanske kan intressera dig:

Arbetskläder e-mobility

Säkerhet e-mobility

Verktyg e-mobility

exkl. moms + frakt

 

Alla priser i kr exkl. moms och frakt. Gäller så länge lagret räcker. Vi reserverar oss för eventella fel eller produktändringar. Produkten kan avvika från bilden. Vänligen observera kampanjernas giltighetstid (se kampanj)! Våra ordinariepriser avser de för närvarande gällande listpriserna.